Polityka prywatności Polkardbis Sp. z o.o. w Olsztynie

1. Administratorem danych osobowych jest Polkardbis sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn  KRS: 0000011028 NIP: 739-29-57-250, zwaną dalej Polkardbis.

2. Niniejsza Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Polkardbis stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Polkardbis. 

3. Zbierania i przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Nr 2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą               

4. Polkardbis dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

5. Podanie danych osobowych przez Klienta, będacego osobą fizyczną ma charakter dobrowolny, lecz, zbierania i przetwarzanie uzyskanych jego danych osobowych jest konieczne z uwagi na  związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Polkardbis i oferowanym w nim świadczeniem usług oraz realizacją składanych przez osoby fizyczne zamówień.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

 • zgoda Klienta wyrażona w Sklepie Internetowym Polkardbis (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • umowa sprzedaży na odległość  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja przez Polkardbis obowiązku prawnego. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .

7. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje podanie przez Klienta niezbędnych danych związanych ze świadczeniem usług sklepu Internetowego Polkardbis :

 • imienia i nazwiska,
 • adresu wysyłki,
 • telefonu kontaktowego,
 • adresu emial.

8. Brak udostępnienia danych osobowych przez Klienta w związku ze świadczonymi usługami Sklepu Internetowego Polkardbis jest podstawą do odmowy zawarcia umowy .

9. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez Polkardbis jest ograniczone wyłącznie do ich  przechowywania oraz przetwarzania związanego  ze świadczeniem usług sklepu Internetowego Polkardbis . 

10. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy Polkardbis.

11. W niezbędnym zakresie uzyskane dane osobowe w związku z realizacją usług Sklepu Internetowego Polkardbis, mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zleceniobiorcom świadczącym na rzecz Polkardbis usługi przewozowe, prawnicze, księgowe oraz informatyczne z którymi Polkardbis współpracuje.

12. Dane osobowe uzyskane w ramach działalności Sklepu Internetowego Polkardbis w związku ze świadczonymi usługami są przechowywane do czasu:

 • prawnego ustania możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez Klienta albo przez  Polkardbis. 
 • wygaśnięcie obowiązku prawnego Polkardbis  zobowiązującego do przetwarzania danych. 

13. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, chyba że wcześniej zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda, która następnie została wycofana. 

14. Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane innym państwom. 

15. Uzyskane dane osobowe  nie są profilowane w sieci.

16. W sieci Polkardbis używa oprogramowania Google AdWords oraz związanych z nim  plików cookies służących wyłącznie do dostosowania zawartości Sklepu Internetowego Polkardbis dla Klienta oraz usprawnienia korzystania z oferowanych tam usług. Używane pliki cookies nie służą do personalnej identyfikacji Klienta.

17. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w Biurze Polkardbis ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn albo elektronicznie wszystkimi kanałami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Polkardbis.

18. Polkardbis prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.

19. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg.

20. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Polkardbis  jest zobowiązany  bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.

21. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Polkardbis, jako administratora jej danymi osobowymi do:

 • dostępu do swoich danych,
 • zmiany i sprostowania swoich danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 • niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a OIA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia). 
 • złożyć skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO),
 • złożyć skargę się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Olsztynie, z pominięciem Prezesa UODO.

22. Polkardbis  informuje UODO o ewentualnych naruszeniach. 

23. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy powołanych na wstępie RODO oraz Ustawy.

24. Niniejsza polityka prywatności Polkardbis obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.

Produkt dodany do Ulubionych
Produkt dodany do porównania

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszego serwisu internetowego przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności.